flock fundraising

Last updated: 23 Dec 2019  |  2153 Views  | 

flock fundraising

เมื่อการเรียนรู้ ไม่สามารถหยุดไว้เพียงที่ใครคนใดคนหนึ่ง 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกภาคส่วนทำได้!

สนับสนุนทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่อัพเดตและมอบประสบการณ์ให้กับทุกคนในครอบครัว


Parent Relearn Festival
ทุนสนับสนุนทั้งหมด ใช้ในการจัดมหกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ค่าโครงสร้างทั้งเหล็กไม้ ค่าจัดทำนิทรรศการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าระบบแสง ระบบเสียง ค่าขนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำออกแบบและเคลื่อนย้ายของเล่น สวัสดิการ ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเดินทางวิทยากร ฯลฯเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยกัน

สนับสนุนทุนและรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากเรา

 

คอนเซ็ปต์ของที่ระลึกพิเศษ
 
- ปฏิทินอารมณ์ไซส์ A2 -

แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้พ่อแม่และเด็กๆ ได้พูดคุยและเรียนรู้อารมณ์ได้แบบสวยงามน่ารัก ในชีวิตประจำวัน และ

- สมุด A6 -

สมุดลายน่ารัก ที่ระลึกพิเศษงาน Parent Relearn Fest 2020

- Workshop Ticket -

สิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์กชอปกับ Flock 1 ครั้ง ห้องเรียนที่ออกแบบจากเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ SEARCH Model สำหรับพ่อแม่โดยเฉพาะ

- Self-Construct Tookit -

ชุดเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ตัวตน สร้างตัวตน เจตจำนง และพลังแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเอง โดยพ่อแม่สามารถสื่อสารกับเด็กๆ ได้ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และสนับสนุนเด็กๆ ได้พร้อมกับการสร้าง Self-directed Learning สร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ให้กับลูก

 

รายละเอียดชาว Flock


Hummingbird สนับสนุน 500 บาท

รับสมุด A6


Puffin สนับสนุน 1,000 บาท

รับสมุด A6 + ปฏิทินอารมณ์ไซส์ A2


Flamingo สนับสนุน 10,000 บาท

รับสมุด A6 + ปฏิทินอารมณ์ไซส์ A2 + Workshop ticket


Emperor Penguin สนับสนุน 20,000 บาท

รับสมุด A6 + ปฏิทินอารมณ์ไซส์ A2 + Workshop ticket + Toolkit #1*จัดส่งของพรีเมียมทั้งหมด ช่วงกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563*Related content

Powered by MakeWebEasy.com