search model

Last updated: 12 Nov 2019  |  1820 Views  | 

search model


SEARCH model

เครื่องมือของพ่อแม่ที่จะสนับสนุน Self-Directed Learning ของเด็กๆ

การเดินทางในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ต้องการพ่อแม่ที่อยู่เคียงข้าง SEARCH Model เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่ได้มีโอกาสเดินทางข้างๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ เรียนรู้จักชีวิต รู้จักตั้งทิศทางการเดินทาง รู้จักเป้าหมาย แก้ปัญหา และใช้ชีวิต เติบโตด้วยตนเอง

Sensing

การสัมผัสรับรู้ที่ไปมากกว่า การมองเห็น หรือการได้ยิน หัวใจของ SEARCH Model ซึ่งเป็นการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และสิ่งต่างๆ รอบตัว จุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์บนความไว้วางใจ อาจมีวิธีการฝึกฝนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (Active Listening) การสังเกตภาษากาย การรับรู้พลังงานความรู้สึก Empathy

การไปนั่งในใจของคนที่เราคุยด้วย รู้สึกถึงสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เข้าใจเขาจากมุมมองที่เขาอยู่ และ Empathy ไม่ใช่การสงสาร (Sympathy) พาให้ลูกเข้าใจถึงสถานการณ์ และมองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง (มองใต้ภูเขาน้ำแข็ง)Aspiration

การตั้งเป้าหมาย หรือจุดหมายปลายทางที่เด็กๆ อยากค้นหา หรือไปถึง ณ ขณะนั้น 

เป้าหมายที่มาจากความต้องการของเด็กๆ จริงๆ ไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนตั้งให้ 

เป็นเด็กๆ ที่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไร จะไปไหน เพื่ออะไร


Reconstruct

การพาเด็กๆ หรือตัวเราเองให้มองปัญหา ตั้งคำถาม ช่วยให้เด็กๆ มองเห็นจากมุมมองอื่นๆ มองหาทางเลือกที่อาจจะลงลึก   .... กว้างขึ้น  หรือมองหาจุดมุ่งหมายที่อยู่สูงขึ้นของประเด็นนั้น หรืออาจท้าทายทางเลือกใหม่ๆ ที่เด็กอาจจำกัดตัวเองด้วยคำว่า “เป็นไปไม่ได้” “ยากเกินไป” 


Chance

หลังจากเด็กๆ ได้มองปัญหาจากหลายๆ มุม ก็มาถึงการเลือกทางเลือกที่ต้องการตัดสินใจ หรือทำต่อ

เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้มุ่งไปข้างหน้าที่เด็กๆ มองว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์นี้ และรู้วิธีที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จ วางแผนได้ Hearten

ระหว่างทางที่เด็กๆ กำลังทดลองทำตามทางเลือกที่ตัดสินใจ พ่อแม่สามารถช่วยให้กำลังใจ เป็นแรงสนับสนุน และ ช่วยให้เด็กๆเห็นวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายด้วยตัวเอง มี Growth Mindset และ Grit

Related content

Powered by MakeWebEasy.com